Nơi có ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang: Có 3 lối mòn giáp Trung Quốc

Phun khử khuẩn tại khu vực có bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Việt Nguyễn- Sơn Tùng
Phun khử khuẩn tại khu vực có bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Việt Nguyễn- Sơn Tùng
Phun khử khuẩn tại khu vực có bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Việt Nguyễn- Sơn Tùng
Lên top