3 cây “quái thú” được trồng bất đắc dĩ bên vệ đường để cứu cây sống