Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

130 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ được chặt hạ, di dời từ ngày 12.9