Hàng loạt cây cổ thụ đường Kim Mã sẽ bị chặt hạ làm đường sắt đô thị

Hàng cây cổ thụ bên đường Kim Mã sẽ tiếp tục phải di dời, đánh chuyển. Ảnh Trần Vương
Hàng cây cổ thụ bên đường Kim Mã sẽ tiếp tục phải di dời, đánh chuyển. Ảnh Trần Vương
Hàng cây cổ thụ bên đường Kim Mã sẽ tiếp tục phải di dời, đánh chuyển. Ảnh Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM