Phát hiện nơi chôn giấu 50 máy bay chiến đấu Hitler tặng Thổ Nhĩ Kỳ