Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàn Quốc nhận lô tên lửa hành trình Taurus đầu tiên