Vietjet tuyển số lượng lớn tiếp viên phục vụ 100 đường bay quốc tế