Nhu cầu nhân sự ngành CNTT vẫn ở top đầu

Nhu cầu nhân sự trung và cao cấp ngành công nghệ thông tin tiếp tục nằm trong top 3 theo đánh giá của Navigos Search. Ảnh: LĐ
Nhu cầu nhân sự trung và cao cấp ngành công nghệ thông tin tiếp tục nằm trong top 3 theo đánh giá của Navigos Search. Ảnh: LĐ