Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ trưởng Vụ dạy nghề thường xuyên:

Các trường nghề đến tận doanh nghiệp gõ cửa xin hợp tác

Học sinh thực hành nghề tiện. Ảnh  Báo Giáo dục.
Học sinh thực hành nghề tiện. Ảnh Báo Giáo dục.