Đào tạo nghề công tác xã hội cho người khiếm thị

Hội thảo “Nhu cầu đào tạo nghề công tác xã hội cho người khiếm thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.Ảnh PV
Hội thảo “Nhu cầu đào tạo nghề công tác xã hội cho người khiếm thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.Ảnh PV
Hội thảo “Nhu cầu đào tạo nghề công tác xã hội cho người khiếm thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM