Vụ các nghệ sĩ Hãng phim truyện VN kêu cứu: Đối thoại nảy lửa không hồi kết

Hãng phim truyện VN ngổn ngang cũng như lòng nghệ sĩ. (Ảnh do nghệ sĩ Hãng phim cung cấp).
Hãng phim truyện VN ngổn ngang cũng như lòng nghệ sĩ. (Ảnh do nghệ sĩ Hãng phim cung cấp).