Trịnh Kim Chi, Quyền Linh nỗ lực "cứu" sân khấu, giúp đỡ hàng trăm nghệ sĩ

Quyền Linh vác gạo hỗ trợ đồng nghiệp. Ảnh: NSCC.
Quyền Linh vác gạo hỗ trợ đồng nghiệp. Ảnh: NSCC.
Quyền Linh vác gạo hỗ trợ đồng nghiệp. Ảnh: NSCC.
Lên top