MC Quyền Linh: Hơn 20 năm qua, tôi chỉ kêu gọi từ thiện đúng 1 lần duy nhất

MC Quyền Linh. Ảnh: NSCC.
MC Quyền Linh. Ảnh: NSCC.
MC Quyền Linh. Ảnh: NSCC.
Lên top