MC Quyền Linh: “Chỉ mong có đủ sức khỏe để đi hỗ trợ bà con lúc dịch này”

MC Quyền Linh mong có sức khỏe để đi thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
MC Quyền Linh mong có sức khỏe để đi thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
MC Quyền Linh mong có sức khỏe để đi thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
Lên top