Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018: Làm sao để tăng hiệu quả xã hội và thẩm mỹ?

Tác phẩm “Cơ khí sông Công” của Trần Thị Huyền (Thái Nguyên) - Huy chương Bạc Liên hoan ảnh khu vực miền núi phía Bắc 2017.
Tác phẩm “Cơ khí sông Công” của Trần Thị Huyền (Thái Nguyên) - Huy chương Bạc Liên hoan ảnh khu vực miền núi phía Bắc 2017.
Tác phẩm “Cơ khí sông Công” của Trần Thị Huyền (Thái Nguyên) - Huy chương Bạc Liên hoan ảnh khu vực miền núi phía Bắc 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top