Trần Thu Hà, Giáng Son, Nguyễn Hải Phong làm giám khảo cuộc thi âm nhạc online