Thanh Thanh Hiền "tố" Xuân Hinh khó tính, kén show

Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh trên sân khấu.
Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh trên sân khấu.
Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh trên sân khấu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top