Sẽ cấm tặng quà, chiêu đãi tại các lễ kỷ niệm, ngày truyền thống

Kỷ niệm chương của TKV trị giá 640.000 đồng. Ảnh: T.L
Kỷ niệm chương của TKV trị giá 640.000 đồng. Ảnh: T.L
Kỷ niệm chương của TKV trị giá 640.000 đồng. Ảnh: T.L