Sau Lý Hải, đến lượt Trấn Thành bị hack kênh YouTube

Kênh YouTube của Trấn Thành vừa bị hack. Ảnh: NSCC
Kênh YouTube của Trấn Thành vừa bị hack. Ảnh: NSCC
Kênh YouTube của Trấn Thành vừa bị hack. Ảnh: NSCC
Lên top