Sao Việt quyên góp hơn 350 triệu đồng ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín

Nghệ sĩ chung tay quyên góp hỗ trợ tài tử Thương Tín. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ chung tay quyên góp hỗ trợ tài tử Thương Tín. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ chung tay quyên góp hỗ trợ tài tử Thương Tín. Ảnh: NSCC.
Lên top