KỲ 2 - LÀNH MẠNH HÓA VĂN HÓA TÂM LINH

Quản lý phí tham quan đình chùa, tiền công đức: Phải công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích

Du khách đi lễ đền bà Chúa Kho (Bắc Ninh) bỏ tiền giọt dầu khi làm lễ. Ảnh chụp chiều 2.3.2018. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Du khách đi lễ đền bà Chúa Kho (Bắc Ninh) bỏ tiền giọt dầu khi làm lễ. Ảnh chụp chiều 2.3.2018. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Du khách đi lễ đền bà Chúa Kho (Bắc Ninh) bỏ tiền giọt dầu khi làm lễ. Ảnh chụp chiều 2.3.2018. Ảnh: HẢI NGUYỄN