Đừng vì vài đồng bạc mà làm ô uế chốn Phật môn

Nhiều người khi đi du xuân, cúng lễ ở Yên Tử đã phản đối việc thu phí tại đây. Ảnh: VnExpress.
Nhiều người khi đi du xuân, cúng lễ ở Yên Tử đã phản đối việc thu phí tại đây. Ảnh: VnExpress.
Nhiều người khi đi du xuân, cúng lễ ở Yên Tử đã phản đối việc thu phí tại đây. Ảnh: VnExpress.