NSND Thu Hà, Kim Xuân, Hoài An: 3 bà mẹ quyền lực của màn ảnh nhỏ

Các vai diễn quyền lực của những nghệ sĩ gạo cội. Ảnh: ĐPCC.
Các vai diễn quyền lực của những nghệ sĩ gạo cội. Ảnh: ĐPCC.
Các vai diễn quyền lực của những nghệ sĩ gạo cội. Ảnh: ĐPCC.
Lên top