NSND Thu Hà: “Bạch Cúc của "Hướng dương ngược nắng" khác tôi tới 80%”

Tạo hình bà Bạch Cúc "Hướng dương ngược nắng" khác hoàn toàn với NSND Thu Hà ngoài đời. Ảnh: NSCC.
Tạo hình bà Bạch Cúc "Hướng dương ngược nắng" khác hoàn toàn với NSND Thu Hà ngoài đời. Ảnh: NSCC.
Tạo hình bà Bạch Cúc "Hướng dương ngược nắng" khác hoàn toàn với NSND Thu Hà ngoài đời. Ảnh: NSCC.
Lên top