Nhà sản xuất lên tiếng khi kết phim “Người phán xử” bị chê dở, nhạt

Một hình ảnh gây ám ảnh trong phim Người phán xử.
Một hình ảnh gây ám ảnh trong phim Người phán xử.