Người dẫn chương trình APEC Ngô Phương Lan: “Ở tuổi 30, tôi mới biết làm bạn thân với chính mình”