Nghệ sĩ Thương Tín: Không có chuyện tôi phá 800 triệu và chiếc xe được tặng

Nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ảnh: NSCC.
Lên top