Trung Quốc quyết liệt "thanh trừng" nghệ sĩ vi phạm: 88 người bị cấm sóng

Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn là 3 cái tên bị giới chức Trung Quốc cấm sóng. Ảnh: Xinhua.
Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn là 3 cái tên bị giới chức Trung Quốc cấm sóng. Ảnh: Xinhua.
Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn là 3 cái tên bị giới chức Trung Quốc cấm sóng. Ảnh: Xinhua.
Lên top