Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Midu bất ngờ nhận giải Diễn viên châu Á xuất sắc

Ảnh: Louis Dương - Thạc Trường Giang
Ảnh: Louis Dương - Thạc Trường Giang