Khánh thành di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền Tà Thiết

Cắt băng khánh thành khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Cắt băng khánh thành khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Cắt băng khánh thành khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top