H'hen Niê và sao Việt hỗ trợ chống dịch: Cái nhìn khác về nghệ sĩ sau ồn ào

Loạt sao Việt tham gia làm tình nguyện viên. Ảnh: NSCC
Loạt sao Việt tham gia làm tình nguyện viên. Ảnh: NSCC
Loạt sao Việt tham gia làm tình nguyện viên. Ảnh: NSCC
Lên top