H'Hen Niê, Phạm Hương, Khánh Vân: 3 hoa hậu "gây bão" và các điều đáng tiếc

Khánh Vân - H'Hen Niê - Phạm Hương. Ảnh: MU.
Khánh Vân - H'Hen Niê - Phạm Hương. Ảnh: MU.
Khánh Vân - H'Hen Niê - Phạm Hương. Ảnh: MU.
Lên top