Britney Spears và cuộc đời không trải thảm hồng

Britney Spears tuy gặp trắc trở trong cuộc sống nhưng vẫn luôn mang đến sự lạc quan và tích cực. Ảnh nguồn: Mnet.
Britney Spears tuy gặp trắc trở trong cuộc sống nhưng vẫn luôn mang đến sự lạc quan và tích cực. Ảnh nguồn: Mnet.
Britney Spears tuy gặp trắc trở trong cuộc sống nhưng vẫn luôn mang đến sự lạc quan và tích cực. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top