Hạnh cận - "Kính vạn hoa" sau 16 năm: Từ cô gái nghèo đến giảng viên tại Úc

Hạnh cận của Kính vạn hoa sau 16 năm. Ảnh: NSCC.
Hạnh cận của Kính vạn hoa sau 16 năm. Ảnh: NSCC.
Hạnh cận của Kính vạn hoa sau 16 năm. Ảnh: NSCC.
Lên top