Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành và sao Việt giúp phim Tết kiếm bộn tiền

Hoài Linh và các nghệ sĩ bảo chứng doanh thu phòng vé phim Tết. Ảnh: NSCC.
Hoài Linh và các nghệ sĩ bảo chứng doanh thu phòng vé phim Tết. Ảnh: NSCC.
Hoài Linh và các nghệ sĩ bảo chứng doanh thu phòng vé phim Tết. Ảnh: NSCC.
Lên top