Angela Phương Trinh, Noo Phước Thịnh và sao Kính vạn hoa 16 năm giờ ra sao?

Angela Phương Trinh và dàn sao Kính vạn hoa có sự nghiệp riêng sau bộ phim kết thúc. Ảnh: Cắt phim, NSCC
Angela Phương Trinh và dàn sao Kính vạn hoa có sự nghiệp riêng sau bộ phim kết thúc. Ảnh: Cắt phim, NSCC
Angela Phương Trinh và dàn sao Kính vạn hoa có sự nghiệp riêng sau bộ phim kết thúc. Ảnh: Cắt phim, NSCC
Lên top