Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Giai điệu tự hào” trở lại với “Bám biển quê hương”