Gái già lắm chiêu và Bố già - Trấn Thành: Thượng lưu hụt hơi vì nghèo khó?

Gái già lắm chiêu V và Bố già của Trấn Thành là 2 tác phẩm đang chiếu tại rạp. Ảnh: ĐPCC.
Gái già lắm chiêu V và Bố già của Trấn Thành là 2 tác phẩm đang chiếu tại rạp. Ảnh: ĐPCC.
Gái già lắm chiêu V và Bố già của Trấn Thành là 2 tác phẩm đang chiếu tại rạp. Ảnh: ĐPCC.
Lên top