"Hướng dương ngược nắng": 3 nghệ sĩ tên Cường và các nhân vật trái ngược

3 nghệ sĩ tên Cường của "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: ĐPCC.
3 nghệ sĩ tên Cường của "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: ĐPCC.
3 nghệ sĩ tên Cường của "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: ĐPCC.
Lên top