Duyên ở phố Hội

Tôi bảo nữ họa sĩ thử đeo mặt nạ vào khi vẽ để tạo một hình ảnh ẩn dụ và hài hước.
Tôi bảo nữ họa sĩ thử đeo mặt nạ vào khi vẽ để tạo một hình ảnh ẩn dụ và hài hước.
Tôi bảo nữ họa sĩ thử đeo mặt nạ vào khi vẽ để tạo một hình ảnh ẩn dụ và hài hước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top