Doanh thu "Trạng Tí", "Lật mặt: 48h" trước giờ các rạp TPHCM tạm đóng cửa

Trạng Tí, Lật mặt: 48h, Thiên thần hộ mệnh là 3 phim Việt có doanh thu tốt hiện nay. Ảnh: NSX.
Trạng Tí, Lật mặt: 48h, Thiên thần hộ mệnh là 3 phim Việt có doanh thu tốt hiện nay. Ảnh: NSX.
Trạng Tí, Lật mặt: 48h, Thiên thần hộ mệnh là 3 phim Việt có doanh thu tốt hiện nay. Ảnh: NSX.
Lên top