Đền Trần Nam Định không phát ấn, đóng cửa hết 14 tháng Giêng phòng Corona

Đền Trần Nam Định đóng cửa từ 22h ngày 7.2 đến 7h sáng 8.2. Ảnh KL
Đền Trần Nam Định đóng cửa từ 22h ngày 7.2 đến 7h sáng 8.2. Ảnh KL
Đền Trần Nam Định đóng cửa từ 22h ngày 7.2 đến 7h sáng 8.2. Ảnh KL
Lên top