Cuốn “Nằm vạ” của Bùi Hiển được mua với giá 35 triệu đồng

Người đấu giá thắng cuộc cuốn "Nằm vạ" xin được ẩn danh. Ảnh: T.L
Người đấu giá thắng cuộc cuốn "Nằm vạ" xin được ẩn danh. Ảnh: T.L