Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuốn “Nằm vạ” của Bùi Hiển được mua với giá 35 triệu đồng

Người đấu giá thắng cuộc cuốn "Nằm vạ" xin được ẩn danh. Ảnh: T.L
Người đấu giá thắng cuộc cuốn "Nằm vạ" xin được ẩn danh. Ảnh: T.L