"Cây táo nở hoa": Bi kịch gia đình và điểm sáng từ sự đổi mới của dàn sao

"Cây táo nở hoa"  nổi bật nhờ diễn xuất của Thái Hòa, Hồng Ánh. Ảnh: NSX.
"Cây táo nở hoa" nổi bật nhờ diễn xuất của Thái Hòa, Hồng Ánh. Ảnh: NSX.
"Cây táo nở hoa" nổi bật nhờ diễn xuất của Thái Hòa, Hồng Ánh. Ảnh: NSX.
Lên top