Ngọc Lan khóc vì tâm nguyện của nghệ sĩ Mạc Can: Cầu sống lâu để viết sách!

Ngọc Lan khóc trước tâm nguyện của nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: MCV.
Ngọc Lan khóc trước tâm nguyện của nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: MCV.
Ngọc Lan khóc trước tâm nguyện của nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: MCV.
Lên top