Cần phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới cần được giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị, trong đó có việc phải nghiêm túc thực hiện các cam kết với UNESCO và quốc tế. Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Ân.
Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới cần được giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị, trong đó có việc phải nghiêm túc thực hiện các cam kết với UNESCO và quốc tế. Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Ân.
Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới cần được giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị, trong đó có việc phải nghiêm túc thực hiện các cam kết với UNESCO và quốc tế. Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Ân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top