Bị phản đối, tác giả ý tưởng đúc tượng rùa vàng ở Hồ Gươm lên tiếng