Ứng xử văn minh với vấn đề bản quyền: Nghệ sĩ nên làm gì để tránh bị kiện tụng?

Các nhạc sĩ đến làm việc với VCPMC. Ảnh: T.L
Các nhạc sĩ đến làm việc với VCPMC. Ảnh: T.L
Các nhạc sĩ đến làm việc với VCPMC. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top