Vi phạm bản quyền, Noo Phước Thịnh bị kiện đòi bồi thường gần 1 tỷ đồng

Lên top