Người khởi kiện Noo Phước Thịnh là nhạc sĩ đến từ Mỹ

Nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey khởi kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh.
Nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey khởi kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh.
Nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey khởi kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh.
Lên top